درباره‌ی ما

اعضای فعلی هسته مرکزی انجمن به شرح زیر هستند:

رییس:

      رضا حسنی اعتماد rhetemad@ut.ac.ir

دبیر:

     حسین لولاییh.lolaee@gmail.com

اعضای هیئت رییسه:

     امیر آجرلو amir.ajorlu@yahoo.com

      مجتبی خاقانی mojtaba.khaghani@gmail.com

عوامل اجرایی:

     علی ستاری ali.sattari@ut.ac.ir

     محمد خلاقی md.khallaghi@gmail.com

     حیبب الله یاجم habib.yajam@gmail.com