درباره‌ی ما

انجمن علمی رمز دانشگاه تهران، به عنوان یک انجمن علمی دانشجویی، از دانشجویانی نخبه در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تشکیل شده‌است. وجه مشترک تمام دانشجویانی که در این انجمن گرد آمده‌اند، علاقمندی آن‌ها به فناوری‌های روز امنیت سایبری و مسائل مرتبط با آن است. دانشجویان با استعداد و متعهد فعال در این انجمن و فعالیت‌های دانشجویی داوطلبانه آن‌ها سرمایه‌ی اصلی حرکت رو به جلو، توسعه و پیشرفت این انجمن است. این دانشجویان بی هیچ چشم‌داشتی نسبت به مزد و یا پاداش، همواره هدف و آرمان خود را ایجاد و یا بهبود بسترهای فعالیت‌های دانشجویی، انتقال و آموزش فناوری‌های نوظهور در حوزه‌ی امنیت سایبری دیده‌اند و در جهت آن حرکت می‌کنند. با ظهور فناوری‌ دفترکل توزیع‌ شده و یا زنجیره‌ی بلوکی و اهمیت بسیار زیاد این فناوری در آینده‌، دانشجویان این انجمن با توجه به هدف و آرمانی که برای خود ترسیم کرده‌اند به یادگیری این فناوری اهتمام ورزیده و انتقال و آموزش آن به دیگران را رسالت دانشجویی خود می‌دانند.

اعضای فعلی هسته مرکزی انجمن به شرح زیر هستند:

رییس:

محمدتقی بدخشان

mtbadakhshan@ut.ac.ir

 

دبیر:

امیر آجرلو

amir.ajorlu@yahoo.com

 

خزانه‌دار:

الناز عبادی

ebadi9473@gmail.com

 

 

اعضای هیئت رییسه:

علی رنجبر

 ranjbar.ali@ut.ac.ir

 

حیبب الله یاجم

 habib.yajam@gmail.com