بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۴

ترسیم وضعیت افتا کشور نقاط قوت ،ضعف و آینده آن

   انجمن علمی رمز دانشکده فنی سخنرانی علمی در رابطه با ترسیم وضعیت افتا کشور نقاط قوت ،ضعف و آینده آن توسط  مهندس مرتضی مهدوی در روز دوشنبه ۳۰ آذر ماه از ساعت ۱۲:۳۰-۱۴ در آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر برگزارمیکند. از کلیه علاقه مندان جهت حضور دعوت به عمل می آید

poster_afta

تصاویر مربوط به سخنرانی مهندس مهدوی
IMG_2408
IMG_2410
IMG_2407
IMG_2406