نحوه عضویت

دوستانی که علاقه مند به عضویت در انجمن رمز هستند می توانند فرم عضویت را از اینجا دریافت کرده و پس از تکمیل نمودن آن به همراه تصویر فیش واریزی مبلغ ۱۰هزار تومان حق عضویت به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۰۵۴۴۰۶۰۰۷ بانک ملی شعبه پاسداران (کد ۲۰۰) به نام انجمن رمز ایران به آدرس sbisc.ut.ac@gmail.com ارسال کنند.