بایگانی دسته: خبرها

اعلام آغاز فعالیت سایت انجمن علمی رمز دانشکده فنی دانشگاه تهران

با تلاش و پیگیری دوستان در انجمن علمی رمز دانشکده فنی دانشگاه تهران سایت رسمی این انجمن علمی با عنوان http://sbisc.ut.ac.ir به صورت رسمی راه اندازی و شروع به فعالیت کرد. بدین وسیله از زحمات آقایان دکتر اخایی و دکتر هاشمی نمایندگان انجمن رمز در دانشگاه تهران که نهایت همکاری را در این راستا با اعضای انجمن داشتند و همچنین از مهندس رضا ترابی که در راه اندازی سایت ما را یاری کردند  کمال تشکر را داریم.