وبلاگ

UTSec

UTSec

همایش دو روزه UTSec توسط شاخه دانشجویی انجمن رمز دانشکده فنی دانشگاه تهران با همکاری شاخه دانشجویی ACM دانشکده فنی در روزهای ۲۸و ۲۹ بهمن ماه در دانشکده برق وکامپیوتر دانشکده فنی برگزار شد. در این همایش بیش از ۱۱۷ نفر از ۱۲ دانشگاه مختلف از سراسر کشور و مراکزی چون مرکز تحقیقات مخابرات ایرانRead more about UTSec[…]